tel:+40724803803

Acreditat RENAR

Analize de Laborator

LABORATORUL DE ANALIZE DE MEDIU, ACREDITAT RENAR SE OCUPA CU MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU Indiferent de factorul de mediu analizat: AER, APA, SOL, DESEURI, MIROS echipa noastră va asigura cel mai înalt nivel de servicii și acuratețea datelor.

 

 • Probe APA (apa uzata, apa subterana, apa de suprafață, potabila)
 • Probe SOL
 • PROBE AER (IMISII, IMISII DIFUZE SI FUGITIVE, PTS, PM10, PM 2,5)
 • ANALIZE EFLUENTI GAZOSI
 • DETERMINARI DE ZGOMOT AMBIENTAL SI PROFESIONAL
 • PROCEDURA QAL 2 PENTRU INSTALATII MARI DE ARDERE
 • DETERMINARE NOXE PROFESIONALE
 • DETERMINARI DESEURI TESTE DE LEVIGABILITATE SI INCERCARI SPECIFICE CONFORM ORDINULUI 95/2005
 • DETERMINARI MIROS
 • PRELEVARE PROBE APA UZATA
 • PRELEVARE DESEURI/NAMOLURI
 • Măsurare poluanților de la instalațiile de ardere
 • Zgomot ambiental si profesional

In funcție de gradul de contaminare se obține o rețetă ce va decontamina in proporție de 100% conform legi.

Analize de AER

Laboratorul nostru efectuează analize de aer conform cerințelor legale și standardelor relevante pentru monitorizarea calității aerului. Folosim metode și echipamente specializate pentru a colecta probe de aer și a evalua conținutul de poluanți și alte substanțe nocive.

Analize de APA

Realizăm analize pentru diverse tipuri de probe de apă, inclusiv apă uzată, apa potabila, apă subterană și apă de suprafață. Scopul nostru este de a identifica și măsura conținutul de poluanți și substanțe chimice în apă, precum și de a evalua nivelul de siguranță și potabilitate al apei.

Analize de SOL

Analizele de sol sunt importante în diverse domenii, inclusiv agricultură, amenajare peisagistică, planificare urbană și protecția mediului, acestea  implică, colectarea de probe de sol din diferite zone și utilizarea unor tehnici specifice pentru a evalua compoziția chimică, structura și proprietățile fizice ale solului.

Analiza Deseurilor

Laboratorul nostru se ocupă de analiza deșeurilor conform standardelor și reglementărilor legale în vigoare. Analiza deșeurilor implică, prelevarea de probe reprezentative,  din diferite tipuri de deșeuri, cum ar fi deșeuri municipale, deșeuri periculoase, deșeuri industriale sau deșeuri de construcție și demolare și testarea lor, precum și stabilirea conformități cu valorile impuse de legislația in vigoare.

Măsurarea și analiza mirosului

Măsurarea mirosului implică colectarea probelor de aer din zonele afectate și utilizarea unor instrumente și echipamente specifice pentru a determina intensitatea mirosului, calitatea și caracteristicile sale. De obicei, se utilizează analizatori de miros, care pot evalua și compara mirosurile în funcție de parametri precum concentrația odorantă, persistența mirosului și alte atribute asociate.

STUDII SI DOCUMENTATIE DE MEDIU

Acestea sunt realizate în conformitate cu reglementările legale și normele de mediu în vigoare și pot fi efectuate de laboratoare de analize de mediu, consultanți specializați sau entități guvernamentale. Acestea sunt utilizate în procesul de luare a deciziilor pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului și pentru a promova utilizarea resurselor într-un mod responsabil și sustenabil.

25 ani de experienta, Acreditare RENAR,

Soluții tehnice 100% Conform legii 

Este important de menționat că laboratorul trebuie să respecte cerințele standardului SR EN/ CEI 17025:2018
și să participe la programe de asigurare a calității, inclusiv prin participarea la scheme de competenta inter laboratoare, pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea rezultatelor analizelor efectuate.

 • “Calitate și experiență în protecția mediului – de peste 25 de ani!”

 • “Soluții inovatoare pentru un mediu sustenabil”

 • “Eficacitate prin materiale de referinta certificate și analize precise”

 

 • “Experți în producție și consultanță de mediu – soluții globale”

01

Prelevare Probe

Prelevarea corectă și reprezentativă a probelor este esențială pentru obținerea de rezultate precise și relevante în analiza de mediu. 

02

Analiza de Laborator

Analiza de laborator poate include o varietate de metode și tehnici specifice în funcție de tipul de matrice și de parametrii de interes.

03

Solutia tehnica

Acest pas implică luarea măsurilor corective și preventive pentru a aborda problemele identificate în urma analizelor de mediu și pentru a proteja mediul înconjurător.

Soluția tehnică trebuie să fie adaptată specificului fiecărei situații și să fie în conformitate cu reglementările și normele de mediu aplicabile.

"Monitorizăm și acționăm pentru un mediu mai curat!"

"Împreună pentru un mediu sănătos și prosper!"

Contact

Adresa

Str. Sfanta Maria Nr.1 Sector 1 Bucuresti

Politica fisierelor cookies

Termeni si Condiții